Marist College: Akseptrate og opptaksstatistikk

Marist College

bertknot / Flickr / CC BY-SA 2.0

Marist College er en privat liberal arts college med en akseptgrad på 49%. Marist ble grunnlagt i 1929 og ligger i Poughkeepsie, New York, midt mellom Albany og New York City. Marist har også en filialcampus i Firenze, Italia. Høgskolen har en 16-til-1 student / fakultet forholdet , og studenter kan velge mellom 47 bachelorstudier. Populære programmer inkluderer ledelse, kommunikasjon og samfunns- og atferdsvitenskap. På den atletiske fronten konkurrerer Marist Red Foxes i NCAA Division I Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) for de fleste idretter.

Vurderer du å søke på Marist College? Her er opptaksstatistikken du bør vite, inkludert gjennomsnittlig SAT/ACT-poengsum og GPA-er for innlagte studenter.Akseptrate

I løpet av opptakssyklusen 2018-19 hadde Marist College en akseptgrad på 49%. Dette betyr at for hver 100 studenter som søkte, ble 49 studenter tatt opp, noe som gjorde Marists opptaksprosess konkurransedyktig.

Opptaksstatistikk (2018–19)
Antall søkere 11.260
Prosent innrømmet 49 %
Prosent innrømmet som meldte seg på (avkastning) 26 %

SAT-poeng og krav

Marist College har en test-valgfri standardisert testpolicy. Søkere til Marist kan sende inn SAT- eller ACT-poeng til skolen, men de er ikke påkrevd. Marist College gir ikke data om antall studenter som sender inn SAT-poeng.SAT Range (Tillatte studenter)
Seksjon 25. persentil 75. persentil
ACRE 580 660
Matte 570 660

ERW=Evidensbasert lesing og skriving

Disse opptaksdataene forteller oss at av de studentene som leverte poeng i løpet av opptakssyklusen 2017-18, faller de fleste av Marists innlagte studenter innenfor topp 35 % nasjonalt på SAT. For den evidensbaserte lese- og skriveseksjonen scoret 50 % av studentene som ble tatt opp til Marist mellom 580 og 660, mens 25 % skåret under 580 og 25 % skåret over 660. På matematikkdelen skåret 50 % av de innlagte studentene mellom 570 og 660, mens 25 % skårer under 570 og 25 % skårer over 660. Selv om SAT ikke er nødvendig, forteller disse dataene oss at en sammensatt SAT-score på 1320 eller høyere er konkurransedyktig for Marist College.

Krav

Marist College krever ikke SAT-poeng for opptak. For studenter som velger å sende inn score, merk at Marist deltar i scorechoice-programmet, noe som betyr at opptakskontoret vil vurdere din høyeste poengsum fra hver enkelt seksjon på tvers av alle SAT-testdatoer. Marist krever ikke essaydelen av SAT.

ACT-poeng og krav

Marist College har en test-valgfri standardisert testpolicy. Søkere til Marist kan sende inn SAT- eller ACT-poeng til skolen, men de er ikke påkrevd. Marist College gir ikke data om antall studenter som sender inn ACT-poeng.ACT Range (Tillatte studenter)
Seksjon 25. persentil 75. persentil
Sammensatte 26 31

Disse opptaksdataene forteller oss at av de som sendte inn poeng i løpet av opptakssyklusen 2018-19, faller de fleste av Marist Colleges innlagte studenter innenfor topp 18 % nasjonalt på ACT. De midterste 50 % av studentene som ble tatt opp til Marist fikk en sammensatt ACT-score mellom 26 og 31, mens 25 % skåret over 31 og 25 % skåret under 26.

Krav

Merk at Marist ikke krever ACT-score for opptak. For studenter som velger å sende inn score, deltar Marist i scorechoice-programmet, noe som betyr at opptakskontoret vil vurdere din høyeste poengsum fra hver enkelt seksjon på tvers av alle ACT-testdatoer. Marist krever ikke den valgfrie ACT-skrivingsdelen.GPA

I 2019 hadde de mellomste 50 % av Marist College sin innkommende førsteårsklasse GPA på videregående skole mellom 87 og 93. 25 % hadde en GPA over 93, og 25 % hadde en GPA under 87. Disse resultatene tyder på at de fleste vellykkede søkerne til Marist College har først og fremst A- og B-karakterer.

Selvrapportert GPA/SAT/ACT-graf

Søkere fra Marist College

Marist College-søkeres egenrapporterte GPA/SAT/ACT-graf. Data med tillatelse fra Cappex.Opptaksdataene i grafen er selvrapportert av søkere til Marist College. GPA-er er uvektet. Finn ut hvordan du sammenligner deg med aksepterte studenter, se sanntidsgrafen og beregn sjansene dine for å komme inn med en gratis Cappex regnskap.

Opptaksmuligheter

Marist College, som tar imot færre enn halvparten av søkerne, har en konkurransedyktig opptakspool. Marist har imidlertid også en helhetlige innleggelser prosess og er testvalgfritt, og opptaksbeslutninger er basert på mer enn tall. En sterk søknad essay og glødende anbefalingsbrev kan styrke søknaden din, det samme kan deltakelse i meningsfylt fritidsaktiviteter og a streng kursplan . Høgskolen ser etter studenter som vil bidra til campussamfunnet på meningsfulle måter, ikke bare studenter som viser løfte i klasserommet. Vær oppmerksom på at tilleggsapplikasjonsmateriell kreves for studenter som søker på motedesign- og studiokunst-programmene. Studenter med spesielt overbevisende historier eller prestasjoner kan fortsatt få alvorlig vurdering selv om karakterene deres er utenfor Marists gjennomsnittlige rekkevidde.I grafen ovenfor representerer de blå og grønne prikkene studenter som ble tatt opp ved Marist College. De fleste hadde SAT-score på 1100 eller høyere (RW+M), en ACT-sammensetning på 22 eller høyere, og et gjennomsnitt på videregående skole på 'B+' eller høyere. Karakterer over dette lavere nivået vil forbedre sjansene dine, og du kan se at mange innlagte studenter hadde karakterer i 'A'-området. Merk at fordi Marist er testvalgfritt, er standardiserte testresultater mindre viktige enn karakterer og andre kriterier i opptaksprosessen.

Hvis du liker Marist College, kan du også like disse skolene

  • Universitetet i Syracuse
  • Hofstra universitet
  • Villanova universitet
  • Universitetet i Albany
  • Fordham University

Alle opptaksdata er hentet fra Nasjonalt senter for utdanningsstatistikk og Marist College Undergraduate Admissions Office .