Samfunnsfag

Autoritet

Autoritet er definert og støttet av normene til et sosialt system og generelt akseptert som legitim av de som deltar i det.

Les Mer

Samfunnsfag

Jürgen Habermas

Biografi om Jurgen Habermas, en tysk sosiolog og filosof i tradisjonen med kritisk teori og pragmatisme. Han er kjent for sin teori om rasjonalitet og for sitt begrep om modernitet.

Les Mer