Engelsk

Hva er Malaphos?

En malafor er en uformell betegnelse på en blanding av to aforismer, idiomer eller klisjeer. Her er hvordan du bruker dem i din egen skriving.

Les Mer

Annen

Business English Quiz

Forretningsengelsk-quiz for å teste din forståelse av riktig engelsk til bruk i forretningssituasjoner og når du skriver forretningsdokumenter.

Les Mer