Rhode Island School of Design: Akseptrate og opptaksstatistikk

School of Design & Museum of Art, Providence.

Richard Cummins/Getty Images

Rhode Island School of Design er en privat kunst- og designhøgskole med en akseptgrad på 26 %. Ligger på College Hill i Providence, Rhode Island , RISD er en av de beste kunstskolene i USA. Rhode Island School of Design-campus ligger ved siden avVurderer du å søke på denne svært selektive skolen? Her er opptaksstatistikken du bør vite.

Akseptrate

I løpet av opptakssyklusen 2018-19 hadde Rhode Island School of Design en akseptgrad på 26%. Dette betyr at for hver 100 studenter som søkte, ble 26 studenter tatt opp, noe som gjorde RISDs opptaksprosess svært konkurransedyktig.Opptaksstatistikk (2018–19)
Antall søkere 3.832
Prosent innrømmet 26 %
Prosent innrømmet som meldte seg på (avkastning) 49 %

SAT-poeng og krav

Fra og med opptakssyklusen 2019-20, er RISD testvalgfritt for amerikanske statsborgere og fastboende. I løpet av opptakssyklusen 2017-18 leverte 73 % av de innlagte studentene SAT-poeng.

SAT Range (Tillatte studenter)
Seksjon 25. persentil 75. persentil
ACRE 600 690
Matte 580 750

ERW=Evidensbasert lesing og skrivingDisse opptaksdataene forteller oss at de fleste av RISDs innlagte studenter faller innenfor topp 35 % nasjonaltpå SAT. For den evidensbaserte lese- og skriveseksjonen scoret 50 % av studentene som ble tatt opp ved Rhode Island School of Design mellom 600 og 690, mens 25 % skåret under 600 og 25 % skåret over 690. På matematikkdelen var det 50 % av de innlagte studentene. skåret mellom 580 og 750, mens 25 % skåret under 580 og 25 % skåret over 750. Søkere med en sammensatt SAT-score på 1440 eller høyere vil ha spesielt konkurransedyktige sjanser på RISD.

Krav

Rhode Island School of design krever ikke den valgfrie SAT-essaydelen. Merk at RISD deltar i scorechoice-programmet, noe som betyr at opptakskontoret vil vurdere din høyeste poengsum fra hver enkelt seksjon på tvers av alle SAT-testdatoer.

ACT-poeng og krav

Fra og med opptakssyklusen 2019-20, er RISD testvalgfritt for amerikanske statsborgere og fastboende. I løpet av opptakssyklusen 2017-18 leverte 27 % av de innlagte studentene ACT-poeng.

ACT Range (Tillatte studenter)
Seksjon 25. persentil 75. persentil
Engelsk 26 3. 4
Matte 24 32
Sammensatte 26 32

Disse opptaksdataene forteller oss at de fleste av RISDs innlagte studenter faller innenfor topp 18 % nasjonalt på ACT. De midterste 50 % av studentene som ble tatt opp på Rhode Island School of Design fikk en sammensatt ACT-score mellom 26 og 32, mens 25 % skåret over 32 og 25 % skåret under 26.Krav

RISD krever ikke den valgfrie ACT-skrivingsdelen. I motsetning til mange universiteter, scorer Rhode Island School of Design ACT-resultater; dine høyeste delpoeng fra flere ACT-møter vil bli vurdert.

GPA

Rhode Island School of Design gir ikke data om innlagte elevers GPA-er for videregående skoler.Selvrapportert GPA/SAT/ACT-graf

Søkere fra Rhode Island School of Design

Rhode Island School of Design-søkers egenrapporterte GPA/SAT/ACT-graf. Data med tillatelse fra Cappex.

Opptaksdataene i grafen er selvrapportert av søkere til Rhode Island School of Design. GPA-er er uvektet. Finn ut hvordan du sammenligner deg med aksepterte studenter, se sanntidsgrafen og beregn sjansene dine for å komme inn med en gratis Cappex regnskap.Opptaksmuligheter

Rhode Island School of Design har et svært konkurransedyktig opptaksbasseng med lav akseptgrad. Imidlertid trenger RISD-søkere mer enn gode karakterer og testresultater for å bli tatt opp. Alle søkere må sende inn en portefølje på 12 til 20 bilder av arbeidet sitt, forberede en kreativ oppgave og levere en personlig essay . RISD oppfordrer også søkere til å sende inn opptil tre anbefalingsbrev skrevet av lærere eller fagfolk som kjenner deg godt. Studenter med spesielt overbevisende historier eller prestasjoner og talent innen kunst kan fortsatt bli vurdert seriøst selv om testresultatene deres er utenfor RISDs gjennomsnittlige rekkevidde.

I grafen ovenfor representerer de blå og grønne prikkene aksepterte elever. Du kan se at de fleste studentene som kom inn på RISD hadde gjennomsnitt på 'B+' eller høyere, SAT-score (RW+M) over 1200 og ACT-sammensatte score på 24 eller høyere. Mange vellykkede søkere hadde karakterer opp i 'A'-området.Alle opptaksdata er hentet fra Nasjonalt senter for utdanningsstatistikk og Rhode Island School of Design Undergraduate Admissions Office .