De 3 typene RNA og deres funksjoner

De er budbringer-RNA, ribosomalt RNA og overførings-RNA

De tre hovedtypene av ribonukleinsyre eller RNA er messenger-RNA (mRNA), transfer-RNA (tRNA) og ribosomalt RNA (rRNA).

PASIEKA / SPL / Getty Images

Ett vanlig lekse- og testspørsmål ber elevene om å nevne de tre typene RNA og liste opp funksjonene deres. Det finnes flere typer ribonukleinsyre, eller RNA , men det meste av RNA faller inn i en av tre kategorier.

mRNA eller Messenger RNA

mRNA transkriberer genetisk kode fra DNA til en form som kan leses og brukes til å lage proteiner. mRNA bærer genetisk informasjon fra kjernen til cytoplasma til en celle .rRNA eller ribosomalt RNA

rRNA er lokalisert i cytoplasmaet til en celle, hvor ribosomer finnes. rRNA styrer oversettelsen av mRNA til proteiner.

tRNA eller Transfer RNA

I likhet med rRNA er tRNA lokalisert i det cellulære cytoplasmaet og er involvert i protein syntese . Overføring RNA bringer eller overfører aminosyrer til ribosomet som tilsvarer hvert tre-nukleotidkodon av rRNA. Aminosyrene kan deretter kobles sammen og bearbeides for å lage polypeptider og proteiner.