Arbeidsark for grunnleggende faktasubtraksjon

01 av 10

Arbeidsark #1

Arbeidsark #1. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 1 i PDF
Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.

Disse regnearkene er for den helt grunnleggende eleven som nettopp har begynt å lære å trekke fra eller for eleven som akkurat har begynt å legge inn de grunnleggende subtraksjonsfakta i minnet. En talllinje er inkludert for å gi en strategi for tidlige elever. Talllinjer gir elevene flotte visuelle elementer for å styrke konseptet. Arbeidsark som dette er utviklingsmessig og kan brukes når et barn er klar for dem. Noen elever vil være klare i en alder av 4 eller 5, mens andre elever kan kreve mer tid og vil ikke være klare før de er 6 eller 7. Jeg anbefaler alltid mange muntlige erfaringer først og bruk av manipulasjonsmidler som knapper, tellere, bønner eller noe lignende som frokostblandinger.02 av 10

Arbeidsark #2

Arbeidsark #2. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 2 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.03 av 10

Arbeidsark #3

Arbeidsark #3. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 3 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.

04 av 10

Arbeidsark #4

Arbeidsark #4. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 4 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.05 av 10

Arbeidsark #5

Arbeidsark #5. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 5 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.06 av 10

Arbeidsark #6

Arbeidsark #6. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 6 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.07 av 10

Arbeidsark #7

Arbeidsark #7. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 7 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.08 av 10

Arbeidsark #8

Arbeidsark #8. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 8 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.

09 av 10

Arbeidsark #9

Arbeidsark #9. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 9 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.

10 av 10

Arbeidsark #10

Arbeidsark #10. D. Russell

Skriv ut regneark nr. 10 i PDF

Noen barn vil kreve manipulasjoner som talllinjer eller tellere.