Matte

Kraften til et produkt

Se Simplifying Exponents - Power of a Product, et eksponentarbeidsark, for å lære begynnelsen av en polynomfunksjon. Forenkle eksponenter.

Les Mer

Matte

Powers of Base Ten

Lær om kreftene til base 10 for å hjelpe med vitenskapelig notasjon og forstå hvordan millioner, milliarder, milliondeler og milliarddeler ser ut.

Les Mer