Smeltepunkt vs. Frysepunktet

Smeltepunkt og frysepunkt er ikke alltid det samme

Frosset vann (isbit)

Atomic Imagery/Getty Images

Du tror kanskje at smeltepunktet og frysepunktet til et stoff oppstår ved samme temperatur. Noen ganger gjør de det, men noen ganger ikke. De smeltepunkt av et fast stoff er temperaturen ved hvilkendamptrykket til væskefasenog fast fase er like og i likevekt. Øker du temperaturen vil det faste stoffet smelte. Hvis du senker temperaturen på en væske forbi samme temperatur, kan den fryse eller ikke fryse!

Dette er superkjøling og det skjer med mange stoffer , inkludert vann. Med mindre det er en kjerne for krystallisering, kan du avkjøle vann godt under den smeltepunkt og det vil ikke bli til is (fryse). Du kan demonstrere denne effekten ved å avkjøle veldig rent vann i en fryser i en jevn beholder til så lavt som -42 grader Celsius. Så hvis du forstyrrer vannet (rist det, hell det eller rør det), vil det bli til is mens du ser på. De frysepunktet for vann og andre væsker kan ha samme temperatur som smeltepunktet. Den blir ikke høyere, men den kan lett bli lavere.