Pre-algebra-arbeidsark for å skrive uttrykk

01 av 05

Arbeidsark for algebraiske uttrykk 1

Arbeidsark 1 av 5

Arbeidsark 1 av 5. D. Russell

Skriv likningen eller uttrykket algebraisk.

Skriv ut PDF-arbeidsarket ovenfor, svarene er på den andre siden.

Et algebraisk uttrykk er et matematisk uttrykk som vil ha variabler, tall og operasjoner. Variabelen vil representere tallet i et uttrykk eller en ligning. Svarene kan variere litt. Å kunne skrive uttrykk eller ligninger algebraisk er et pre-algebra konsept som kreves før man tar algebra.Følgende forkunnskaper kreves før du gjør disse regnearkene:

 • En forståelse av at en variabel er en bokstav som x, y eller n og den vil representere det ukjente tallet.
 • At et uttrykk er et utsagn i matematikk som ikke vil inneholde et likhetstegn, men det kan inneholde tall, variabler og operasjonstegn som +, - x osv. For eksempel er 3y et uttrykk.
 • At en ligning er et utsagn i matematikk som inneholder et likhetstegn.
 • Det bør være en viss kjennskap til heltall som er hele tall eller hele tall med negativt fortegn.
 • Det er også viktig å forstå og kjenne begrepene: kvotient, produkt, sum, økt og redusert når de relaterer seg til drift. For eksempel, når ordet sum brukes, må du vite at operasjonen innebærer å legge til eller bruke +-tegnet. Når ordet kvotient brukes, refererer det til divisjonstegnet og når ordet produkt brukes, refererer det til multiplikasjonstegnet som er indikert med en . eller ved å sette variabelen ved siden av tallet som i 4n som betyr 4 x n
 • 02 av 05

  Arbeidsark for algebraisk uttrykk 2

  Arbeidsark for algebraiske uttrykk # 2

  Arbeidsark for algebraisk uttrykk 2 av 5. D. Russell  Skriv likningen eller uttrykket algebraisk.

  Skriv ut PDF-arbeidsarket ovenfor, svarene er på den andre siden.

  Å skrive ut de algebraiske uttrykkene eller ligningene og bli kjent med prosessen er en nøkkelferdighet som kreves før man forenkler algebraiske ligninger. Det er viktig å bruke . når du refererer til multiplikasjon, da du ikke vil forveksle multiplikasjon med variabelen x. Selv om svarene er gitt på den andre siden av PDF-regnearket, kan de variere litt basert på bokstaven som brukes til å representere det ukjente. Når du ser utsagn som:
  Et tall ganger fem er ett hundre og tjue, i stedet for å skrive n x 5 = 120, vil du skrive 5n = 120, 5n betyr å multiplisere et tall med 5.

  03 av 05

  Arbeidsark for algebraisk uttrykk 3

  Algebraisk uttrykksark nr. 3

  Algebraisk uttrykksark nr. 3. D. Russell

  Skriv likningen eller uttrykket algebraisk.

  Skriv ut PDF-arbeidsarket ovenfor, svarene er på den andre siden.  Algebraiske uttrykk er påkrevd i læreplanen allerede i 7. klasse, men grunnlaget for å utføre tas oppstår i 6. klasse. Tenkning algebraisk oppstår ved å bruke det ukjente språket og representere det ukjente med en bokstav. Når du presenterer et spørsmål som: Forskjellen mellom et tall og 25 er 42. Forskjellen bør bety at subtraksjon er underforstått, og vel vitende om det, vil utsagnet se slik ut: n - 24 = 42. Med praksis blir det en annen natur!

  Jeg hadde en lærer som en gang sa til meg, husk regelen med 7 og gå på nytt. Han følte at hvis du utførte syv arbeidsark og besøkte konseptet på nytt, kunne du hevde at du ville være ved punktet av forståelse. Så langt ser det ut til å ha fungert.  04 av 05

  Arbeidsark for algebraisk uttrykk 4

  Arbeidsark for algebraisk uttrykk 4 av 5

  Arbeidsark for algebraisk uttrykk 4 av 5. D. Russell

  Skriv likningen eller uttrykket algebraisk.

  Skriv ut PDF-arbeidsarket ovenfor, svarene er på den andre siden.  05 av 05

  Arbeidsark for algebraisk uttrykk 5

  ALgebraisk arbeidsark 5 av 5

  Algebraisk arbeidsark 5 av 5. D. Russell

  Skriv likningen eller uttrykket algebraisk.

  Skriv ut PDF-arbeidsarket ovenfor, svarene er på den andre siden.